Guľatina

Od roku 1993 je nákup a predaj drevnej hmoty našou základnou obchodnou činnosťou. Na trhu s drevom ponúkame guľatinové a vlákninové sortimenty listnatých a ihličnatých drevín, a to hlavne:

 

  • DUB

  • BUK

  • JAVOR 

  • JASEŇ

  • SMREK

  • a iné.

Medzi našich dlhodobých obchoných partnerov patria Mestké lesy, Školské lesy, Vojenské lesy, urbariáty ale iní užívatelia a vlastníci lesov.

Drevo je úžasná hmota s históriou a vôňou lesa. Je zhmotnením večného príbehu lesa. Predstavuje hodnotu dedičstva generácií lesníkov.

Predávať drevo znamená predávať médium plné úžasných informácií, a preto je našim záujmom, aby každý kúsok tejto úžasnej hmoty našiel svojho adresáta.

Tree Trunk
Bicycling in the Woods
Excavator moving logs in forest
Logger cutting wood with chainsaw